Иайдзюцу


Иай госи (сувари иай) - открытый раздел
 • Кусанаги но кен
 • Нукицуки но кен
 • Нукиучи но кен
 • У кен
 • Са кен
 • Хаппо кен

Тачи иай (батто-дзюцу) - открытый раздел

 • Юкиай гяку нуки но тачи
 • Дзенго чидори но тачи
 • Юкиай миги чидори но тачи
 • Гяку нуки но тачи
 • Нуки учи но тачи

Гокуи но иай (окудэн иай) - закрытый раздел

 • Хангецу но иай
 • Кумокири но иай
 • Муити но кэн
 • Муни но кэн
 • Иссинто но кэн